I pressat läge med framtidsfrågorna hängande i luften.