TT: Vilken påverkan skulle det få?

Twin Ty bebis Curly Bears, Sällsynta feltaggar, pensionerade Collectables Original

Diana Mulinari, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, berättar under den här intervjun om sitt arbete med att bland annat introducera begreppet intersektionalitet i Sverige. Hon menar att den svenska feminismen grundar sig på antagandet att den svenska erfarenheten av jämställdhet … Läs mer