”Mr Potter” är en tröstebok och en skapelseberättelse.